LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfbelasting bij partners (art. 25 SW)

Erfbelasting bij partners

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juni 2018
De redactie

1 Algemeen

Voor de berekening van erfbelasting worden op grond van art. 25 SW de erfrechtelijke verkrijgingen uit een en dezelfde nalatenschap door partners bij elkaar opgeteld. De wet zegt het heel duidelijk: verkrijgingen krachtens erfrecht door partners worden aangemerkt als verkrijging door één van de partners. Hiermee wordt voorkomen dat door middel van het splitsen van makingen, waarbij aan beide partners iets wordt nagelaten in plaats van aan een van hen, minder erfbelasting is verschuldigd.

Mocht er verschil in graad van verwantschap bestaan tussen de partners en de erflater, dan geldt de voordeligste graad van verwantschap. Na deze samentelling wordt de verschuldige erfbelasting berekend met eventuele toepassing van een vrijstelling op grond van art. 32 SW. Concreet houdt dit in dat als twee partners erven van een ouder van een van hen, zij slechts eenmaal de vrijstelling ouder-kind van art. 32 SW kunnen benutten. Een verschil in verwantschap heeft geen invloed op de waardering. Als bijvoorbeeld een vruchtgebruik wordt verkregen door een van de partners, dan wordt de leeftijd van die partner gebruikt om de waarde van het vruchtgebruik forfaitair te berekenen.
Art. 25 SW geldt niet indien de echtgenoten van tafel en bed zijn gescheiden. Dit is het gevolg van het feit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.