LOADING  
Fiscaal
Civiel

Erfbelasting bij partners (art. 25 SW)

Erfbelasting bij partners

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

Voor de berekening van erfbelasting worden op grond van art. 25 SW de erfrechtelijke verkrijgingen uit een en dezelfde nalatenschap door partners bij elkaar opgeteld. De wet zegt heel duidelijk: verkrijgingen krachtens erfrecht door partners worden aangemerkt als verkrijging door één van de partners, bij verschil in graad door de partner die de erflater het naast verwant is. Hiermee wordt voorkomen dat door middel van het splitsen van makingen, waarbij aan beide partners iets wordt nagelaten in plaats van aan een van hen, minder erfbelasting is verschuldigd. Door de samentelling bestaat ook maar eenmaal recht op een vrijstelling.

Partner wil zeggen partner in de zin van de SW. Wanneer twee ongehuwde samenwoners die voldoen aan de eisen van art. 1a SW ter zake van dezelfde nalatenschap een erfrechtelijke verkrijging ontvangen, worden deze dus voor de berekening van de erfbelasting bij elkaar opgeteld. 

Zijn de partners met elkaar gehuwd, dan is het huwelijksgoederenregime (gemeenschap van goederen of bijvoorbeeld gescheiden vermogens) voor de toepassing van art. 25 SW irrelevant. 

Mocht er verschil in graad van verwantschap bestaan tussen de partners en de erflater, dan geldt de voordeligste graad van verwantschap. Na deze samentelling wordt de verschuldigde erfbelasting berekend met eventuele toepassing van een vrijstelling op grond ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.