LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigenwoningforfait (art. 3.112 Wet IB 2001)

Eigenwoningforfait

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Algemeen

Het belastbaar inkomen uit de eigen woning bestaat uit het voordeel uit de eigen woning verminderd met de op die voordelen drukkende aftrekbare kosten (art. 3.110 Wet IB 2001). Het voordeel uit de eigen woning wordt forfaitair bepaald aan de hand van de eigenwoningwaarde (art. 3.112 Wet IB 2001). Voor de eigenwoningwaarde wordt aangesloten bij de WOZ-waarde die aan de woning is toegekend (art. 3.112 lid 2 Wet IB 2001). Hof Den Bosch (19 juni 2015, nr 14/00543, ECLI:NL:GHSHE:2015:2211) heeft geoordeeld dat de inspecteur op grond van de wet gehouden is de waarde van de eigen woning vast te stellen op de WOZ-waarde. Het staat de inspecteur niet vrij om de door de gemeente vastgelegde waarde te toetsen of daarvan af te wijken.
Indien geen WOZ-waarde aan de woning is toegekend, wordt de waarde zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze bepaald (art. 3.112 lid 3 Wet IB 2001). Indien een WOZ-beschikking geen adequate waarde van de woning bevat, betekent dit niet dat de waarde op grond van art. 3.112 lid 3 Wet IB 2001 moet worden vastgesteld. Er is immers een WOZ-waarde aan de woning toegekend, dus zal deze in de eigenwoningregeling moeten worden betrokken, aldus de Hoge Raad (HR 25 januari 2008, nr 43837, ECLI:NL:HR:2008:BB4406...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.