LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiven verkrijgingsprijs bij schenking van AB-aandelen (art. 4.39c Wet IB 2001)

Doorschuiven verkrijgingsprijs bij schenking van AB-aandelen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

Als in het kader van een verkrijging met toepassing van art. 4.22 Wet IB 2001 de doorschuifregeling van art. 4.17c Wet IB 2001 wordt toegepast, moet voor de inkomstenbelasting worden afgerekend over het vervreemdingsvoordeel voor zover dit toerekenbaar aan het beleggingsvermogen. Voor dit gedeelte van de verkrijging ontstaat daardoor bij de verkrijger een ‘nieuwe’ verkrijgingsprijs.

2 Toerekening 'oude' verkrijgingsprijs aan beleggingsvermogen

Ter zake van het afrekenen over de beleggingen bij de schenker geeft art. 4.19 lid 2 Wet IB 2001 een bijzondere regeling. Als hoofdregel geldt dat het vervreemdingsvoordeel wordt gesteld op de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs, waarbij in geval van vervreemding van een deel van de aandelen, een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen (art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001). Wanneer echter art. 4.17c Wet IB 2001 is toegepast, wordt afgeweken van de hoofdregel dat een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen. In dat geval mag als verkrijgingsprijs in aanmerking genomen de verkrijgingsprijs die in aanmerking zou zijn genomen als niet was verzocht om toepassing van art. 4.17c Wet IB 2001, met dien verstande dat als daardoor de verkrijgingsprijs meer zou bedragen dan de overdrachtsprijs, als verkrijgingsprijs moet worden genomen het bedrag gelijk aan de overdrachtsprijs. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.