LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuifregeling bij verdeling van nalatenschap binnen twee jaren na overlijden AB-houder (art. 4.17b Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij verdeling van nalatenschap binnen twee jaren na overlijden AB-houder

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Bedrijfsopvolging, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2021
De redactie

1 Inleiding

Indien bij de verdeling van een nalatenschap waartoe aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen behoren, de verdeling van die aandelen of winstbewijzen afwijkt van de erfrechtelijke gerechtigdheid van de erfgenamen tot de nalatenschap, vervreemden de erfgenamen die minder aandelen of winstbewijzen toebedeeld hebben gekregen dan hun erfrechtelijke aandeel dat mindere aantal aandelen of winstbewijzen aan de erfgenamen die meer aandelen hebben gekregen. Voor zover een erfgenaam zoveel aandelen of winstbewijzen als overeenkomt met diens erfrechtelijke gerechtigdheid ontvangt, is geen sprake van een vervreemding. 

Als de scheve verdeling van de tot de nalatenschap behorende aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen, plaatsvindt binnen twee jaren na het overlijden van de erflater, wordt deze vervreemding op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden genegeerd, mits (art. 4.17b Wet IB 2001):
a. de verkrijger binnenlands belastingplichtige is; en
b. de verkregen aandelen of winstbewijzen geen deel uitmaken van het vermogen van een voor zijn rekening gedreven onderneming en niet tot het resultaat uit een werkzaamheid van de verkrijger behoren. 

Bij de doorschuiffaciliteiten bij overlijden (art. 4.17a Wet IB 2001) en bij de doorschuiffaciliteitten bij schenking (art. 4.17c Wet IB 2001) wordt altijd afgerekend over de waarde van de aandelen voor zover die de waarde van beleggingsvermogen in de vennootschap representeert. Om redenen van doelmatigheid wordt echter afgezien van een afrekening over de waardeontwikkeling van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.