LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijleenregeling (art. 3.119aa Wet IB 2001)

Bijleenregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Afboeking eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve neemt in drie situaties af.

  1. Bij aankoop van een eigen woning waarbij een positieve stand van de eigenwoningreserve de maximale omvang van de eigenwoningschuld negatief heeft beïnvloed. De eigenwoningreserve neemt af met het bedrag waarmee de kosten van de verwerving van de woning de voor die woning berekende eigenwoningschuld overtreft. Normaal gsproken neemt de eigenwoningreserve dan af tot nihil.
  2. Wanneer de eigenwoningschuld van partner A wordt verminderd met de eigenwoningschuld van partner B, dan neemt bij partner B de eigenwoningreserve af met het bij partner A in aanmerking genomen bedrag. Bij partner B herleeft de eigenwoningschuld weer zodra de samenleving wordt beëindigd doordat een van beide partners elders gaat wonen en sinds het ontstaan van de eigenwoningreserve nog geen drie jaar zijn verstreken.
  3. Indien kosten worden gemaakt voor onderhoud of verbetering van een eigen woning of voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming ter zake van een eigen woning verminderen deze kosten de eigenwoningreserve. Ongeacht hoe de genoemde uitgaven zijn gefinancieerd (met eigen of vreemd vermogen), worden de uitgaven op de eigenwoningreserve in mindering gebracht. 

Een eigenwoningreserve kan niet verder afnemen dan tot nihil, hetgeen inhoudt dat de eigenwoningreserve door afboeking niet negatief kan worden. Een eigenwoningreserve kan wel een negatieve stand te zien geven indien bij de verkoop van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.