LOADING  
Fiscaal
Civiel

Belastingkorting (art. 4.53 Wet IB 2001)

Belastingkorting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 november 2021
De redactie

1 Omzetting aanmerkelijkbelangverlies in belastingkorting

Afdeling 4.10 Wet IB 2001 ziet op het verrekenen van verlies dat ontstaat wanneer bij het berekenen van het belastbaar inkomen in box 2 in een kalenderjaar een negatief bedrag wordt geconstateerd. Dit negatieve bedrag wordt op grond van art. 4.47 Wet IB 2001 aangemerkt als verlies uit aanmerkelijk belang (hierna ab-verlies). Dit verlies kan via verliesverrekening op grond van art. 4.49 Wet IB 2001 worden verrekend met positieve inkomens uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de negen volgende kalenderjaren.

Wanneer de belastingplichtige en zijn of haar fiscaal partner geen aanmerkelijk belang meer bezit(ten), kan het eerder geconstateerde ab-verlies niet meer worden verrekend met (toekomstig) positief inkomen uit aanmerkelijk belang. Doordat de Wet IB 2001 is gebaseerd op een gesloten boxenstelsel, kan een verlies in de ene box niet worden verrekend met inkomen in de andere box. Zolang de belastingplichtige een aanmerkelijkbelangpositie behoudt, blijft de mogelijkheid aanwezig dat verliezen in enig toekomstig jaar kunnen worden verrekend met positief inkomen uit aanmerkelijk belang. Heeft de belastingplichtige en zijn of haar fiscale partner echter geen aanmerkelijk belang meer, dan betekent dit dat het ab-verlies nooit meer kan worden verrekend aangezien de voorwaartse verliesverrekeningsregel niet meer mogelijk is. Dit achtte de wetgever onwenselijk, en daarom is in art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.