LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare kosten eigen woning (art. 3.120 Wet IB 2001)

Aftrekbare kosten eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Eigen woning, Hypotheek, Nieuwbouw Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 juli 2022
De redactie

1 Inleiding

De kosten met betrekking tot de eigen woning die in aftrek moeten worden gebracht bij de bepaling van de belastbare inkomsten uit eigen woning zijn in art. 3.120 lid 1 Wet IB 2001 opgesomd, alle overige kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait. De Staatssecretaris van Financiën heeft benadrukt dat kosten ten behoeve van groot onderhoud ook in het eigenwoningforfait zijn verdisconteerd (MvF 24 november 2009, nr CPP2009/2342M, onderdeel 1.7).
De aftrekbare kosten zijn verdeeld in:

  1. de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld;
  2. de kosten van geldleningen, die behoren tot de eigenwoningschuld;
  3. de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming met betrekking tot de eigen woning.

Ad 1.
De rente die wordt berekend over een eigenwoningschuld wordt in aftrek gebracht van de belastbare inkomsten uit eigen woning, voor zover de rente zakelijk is. Bij een schuldverhouding in familiair verband moet men erop bedacht zijn dat een te hoge rente door de Inspecteur gecorrigeerd kan worden. Een rente is te hoog als deze niet marktconform is. In een zaak waarin een kind een lening bij zijn ouders had afgesloten, waarover een rente van 9% werd berekend, heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat de rente onzakelijk was en de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.