LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrekbare kosten eigen woning (art. 3.120 Wet IB 2001)

Aftrekbare kosten eigen woning

Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 april 2018
De redactie

1 Inleiding

De kosten met betrekking tot de eigen woning die in aftrek mogen worden gebracht bij de bepaling van de belastbare inkomsten uit eigen woning zijn in art. 3.120 lid 1 Wet IB 2001 opgesomd, alle overige kosten worden geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait. De Staatssecretaris van Financiën heeft benadrukt dat kosten ten behoeve van groot onderhoud ook in het eigenwoningforfait zijn verdisconteerd (MvF 24 november 2009, nr CPP2009/2342M, onderdeel 1.7).
De aftrekbare kosten zijn verdeeld in:

  1. de renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld;
  2. de kosten van geldleningen, die behoren tot de eigenwoningschuld;
  3. de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal en beklemming met betrekking tot de eigen woning.

Ad 2.
Alleen kosten die rechtstreeks aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening zijn verbonden behoren tot ‘kosten van geldleningen’. Voorbeelden van ‘kosten van geldleningen’ zijn: hypotheekadvies (mits de lening wordt afgesloten), taxatiekosten, afsluitprovisie, boeterente en de notariële kosten voor zover deze verband houden met de hypotheekakte. Zie voor andere voorbeelden MvF 10 juni 2010, nr DGB2010/921, onderdeel 4.5. Notariële kosten die verband houden met de levering van de eigen woning en verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting zijn niet aftrekbaar. De kosten van een geldlening die in box 3 valt, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.