LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aftrek van voorbelasting (art. 15 Wet OB)

Aftrek van voorbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 september 2022
De redactie

1 Algemeen

Een ondernemer kan de omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht in zijn aangifte omzetbelasting verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit is het systeem van de aftrek van voorbelasting. In deze toelichting worden de grote lijnen van dit systeem uiteengezet. Op deze plaats wordt alvast gewezen op het besluit van 24 november 2020, nr 2020-167584 inzake het recht op aftrek van voorbelasting. (Dit besluit vervangt het besluit van 25 november 2011 (nr BLKB 2011/641M) dat onder meer vanwege jurisprudentie moest worden geactualiseerd). In het besluit is in onderdeel 5.2.7 een goedkeuring opgenomen om de werkgever aan te merken als afnemer van de vervoersprestatie bij gebruik van OV-kaarten voor zakelijke doeleinden voor werknemers (derhalve voor zakelijke reizen niet zijnde woon-werkverkeer).

Art. 2 Wet OB geeft het recht op aftrek. Wanneer en onder welke voorwaarden de voorbelasting, dat wil zeggen de in rekening gebrachte en/of zelf verschuldigde omzetbelasting, in aftrek mag worden gebracht, is geregeld in art. 15 Wet OB. Dit artikel geeft een opsomming van de voorbelasting die in aftrek mag worden gebracht. Het betreft onder meer:

  • de belasting die door andere ondernemers op een factuur in rekening is gebracht (lid 1 onder a);
  • de door de ondernemer zelf verschuldigde belasting ter zake van ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.