Kennisbank voor het notariaat
Rechtspraak

Causaal verband tussen fout notaris en schade cliënt ontbreekt; geen schadeloosstelling


CasusIn 2011 wil V een onroerende zaak verkopen aan K. Notaris N is betrokken bij deze verkoop. In de koopovereenkomst is onder meer een opschortende voorwaarde opgenomen inhoudende dat de overeenkomst slechts tot stand komt wanneer voor of uiterlijk op de dag van transport V een verklaring van de inspecteur kan overleggen waaruit blijkt dat de onderhavige onroerende zaak kan/mag worden geleverd met BTW. V heeft de Belastingdienst aangeschreven en kreeg als reactie dat geen sprake was van…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle