LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstand door bezwaarde (art. 31 SW)

Afstand door bezwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020

1 Afstand door bezwaarde

Met art. 31 SW wordt voorkomen dat als afstand wordt gedaan door de bezwaarde aan een persoon die nauw is verbonden met de verwachter, minder belasting wordt geheven dan dat verschuldigd zou zijn geweest bij overgang aan de verwachter door vervulling van de voorwaarde. Onder met de verwachter verbonden personen wordt verstaan: de echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van de verwachter of een echtgenoot van de verwant.

2 Voorbeeld

Erflater E (insteller) heeft zijn vermogen door middel van een tweetrapsmaking vermaakt aan zijn broer B (bezwaarde). B heeft een kind (C), die gehuwd is met D. C is in de tweetrapsmaking als opvolgend erfgenaam opgenomen (verwachter). In het testament is tevens opgenomen dat B als bezwaarde een vervreemdings- en verteringsbevoegdheid toekomt. Bij het overlijden van E vererft het vermogen op grond van zijn testament naar B. Daarbij wordt de verkrijging gewaardeerd alsof deze onvoorwaardelijk is verkregen (art. 21 lid 2 SW) en is B erfbelasting verschuldigd naar tariefgroep II. Indien B op een later moment afstand doet van het voorwaardelijk vermogen aan D (bijvoorbeeld door een schenking) en B hierna overlijdt, wordt bij D schenkbelasting geheven volgens tariefgroep II op grond van art. 31 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.