LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstand door bezwaarde (art. 31 SW)

Afstand door bezwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2016

1 Afstand door bezwaarde

Bij een tweetrapsmaking en -schenking ontvangt de bezwaarde de goederen onder een ontbindende voorwaarde. Daarbij is een aansluitende opschortende voorwaarde opgenomen voor de verwachter. De insteller van de tweetrapsmaking of -schenking kan de bezwaarde de bevoegdheid geven afstand te doen ten behoeve van de verwachter van het bezwaarde vermogen (Parl. Gesch. Vaststellingswet Erfrecht, p. 325). Uit de parlementaire toelichting op de Successiewet volgt dat het begrip afstand in dit verband ruim moet worden uitgelegd, ook schenkingen vallen hieronder (TK 1948, 915, nr 3, p. 23). Indien aan de bezwaarde vervreemdings- en verteringsbevoegdheden zijn toegekend, is het mogelijk voor de bezwaarde om schenkingen, en op die wijze afstand, van het voorwaardelijk verkregen vermogen te doen. Bij het doen van afstand door de bezwaarde aan degene aan wie afstand wordt gedaan, is schenkbelasting verschuldigd. Het voordeel dat in deze constructie kan worden gevonden, is dat in totaal minder belasting is verschuldigd indien de schenkbelasting bij het doen van afstand (laag tarief) én de verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van de begiftigde (laag tarief) lager zijn dan de erfbelasting die zou zijn verschuldigd bij het intreden van de voorwaarde, zijnde het overlijden van de bezwaarde (hoog tarief). Aldus zou ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.