LOADING  
Fiscaal
Civiel

Afstand door bezwaarde (art. 31 SW)

Afstand door bezwaarde

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aanvaarding en verwerping nalatenschap, Tweetrapsmaking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Afstand door bezwaarde

Art. 31 SW bevat een antimisbruikbepaling die geldt in de situatie dat een bezwaarde afstand doet van vermogen ten behoeve van een bepaalde groep verkrijgers. Het artikel ligt in het verlengde van het bepaalde in art. 30 lid 3 SW. Het in art. 31 SW bepaalde zorgt ervoor dat in de situatie, dat afstand wordt gedaan van bezwaard vermogen ten behoeve van een echtgenoot of een of meer bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van de verwachter of een echtgenoot van één van die naaste verwanten, niet minder belasting wordt geheven dan zou zijn geheven als het vermogen zou zijn verkregen door vervulling van de voorwaarde van de tweetrapsmaking. Art. 31 SW heeft hiermee het doel om te voorkomen dat het progressieve tarief wordt gedrukt.

Art. 31 SW is ingevoerd omdat het in de praktijk voorkwam dat een bezwaarde goederen schonk aan naaste familieleden van de verwachter, om zodoende te voorkomen dat een gedeelte van de verkrijging door de vervulling van de voorwaarde van de tweetrapsmaking zou worden belast naar het tarief van 20 tot 40%. De verwachter zelf is niet genoemd in art. 31 SW, nu de verkrijging van de verwachter, door afstand van de bezwaarde, op zichzelf al een verkrijging krachtens erfrecht is door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.