LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI en schenkbelasting (art. 33 lid 4 SW)

ANBI en schenkbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, ANBI, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2019
De redactie

ANBI en schenkbelasting

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

  • door een algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het algemeen-belang-karakter ontneemt (art. 33 sub 4° SW);
  • van een ANBI voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang (art. 33 sub 10° SW).

Voor de vrijstellingen van art. 33 SW geldt goedkeurend beleid opgenomen in MvF 29 november 2018, nr 2018-194402 (ter vervanging van MvF 20 december 2012, nr BLKB2012/417M).
Dit beleid betreft onder meer:

  • een goedkeuring in het geval van vereenzelviging van een verkrijger met een ANBI (onderdeel 3);
  • uitleg van de onpersoonlijke testamentaire last (onderdeel 4).

Voorts is in onderdeel 2 een goedkeuring opgenomen in geval van een vermogensovergang bij een omzetting, fusie of taakafsplitsing bij stichtingen en verenigingen (buiten de sfeer van het algemeen nut). Op verzoek wordt afgezien van heffing van schenkbelasting als aan de volgende uitgangspunten en voorwaarden is voldaan:

  • de vermogensovergang mag niet in overwegende mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Als de activiteiten die overgaan bestaan uit beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden, wordt die overgang geacht te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en geldt de goedkeuring dus niet.
  • er mogen geen rechten ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.