LOADING  
Fiscaal
Civiel

ANBI en schenkbelasting (art. 33 lid 4 SW)

ANBI en schenkbelasting

Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 oktober 2016
mr. A.C.M. de Vries

ANBI en schenkbelasting

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:

  • door een algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het algemeen-belang-karakter ontneemt (art. 33 sub 4° SW);
  • van een ANBI voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen belang (art. 33 sub 10° SW).

Voor de vrijstellingen van art. 33 SW geldt goedkeurend beleid (MvF 20 december 2012, nr BLKB2012/417M).
Dit beleid betreft onder meer:

  • een goedkeuring voor het geval van vereenzelviging van een verkrijger met een ANBI;
  • een goedkeuring bij omzetting, fusie of taakafsplitsing.

Bij een vermogensovergang (buiten de sfeer van het algemeen nut) in geval van een omzetting, fusie of taakafsplitsing bij stichtingen en verenigingen kan op verzoek worden afgezien van heffing van schenkbelasting als aan de volgende uitgangspunten en voorwaarden is voldaan:

  • de vermogensovergang mag niet zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Er mogen geen rechten overgaan naar derden of uitkeringen worden gedaan aan derden, de bestemming van het vermogen en het liquidatiesaldo mag geen wijziging ondergaan. Bij een fusie van verenigingen betekent dit dat de betrokken leden lid worden van de nieuwe vereniging met overeenkomstige rechten, bevoegdheden en aanspraken. 
  • bij vermogensovergang van een stichting naar ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.