LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gebruik appartementsrecht (art. 5:120 BW)

Gebruik appartementsrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2022
De redactie

1 Gebruik van het privégedeelte

Een appartementseigenaar kan zijn privégedeelte zelf gebruiken, maar heeft ook de bevoegdheid dit aan een derde in gebruik te geven (art. 5:120 BW). Naast het gebruik van het privégedeelte heeft de appartementseigenaar of gebruiker ook recht op het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Aan het recht tot gebruik van het privé-gedeelte is verbonden het recht tot het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Dit medegebruik mag echter geen beletsel vormen voor het medegebruik door de andere appartementseigenaren.
Iedere appartementseigenaar mag, zonder toestemming van de overige appartementseigenaren, veranderingen aanbrengen in zijn privégedeelte. De veranderingen mogen echter geen nadeel toebrengen aan de andere privégedeelten of aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Met betrekking tot het gebruik van privégedeelten kan het splitsingsreglement beperkingen bevatten. Een voorbeeld hiervan is dat aan het privégedeelte een bepaalde bestemming wordt gegeven (bijvoorbeeld woonruimte, winkel of kantoor). Het reglement kan verdere voorschriften geven met betrekking tot het gebruik, bijvoorbeeld dat geen vloer mag worden gelegd die geluidsoverlast veroorzaakt. Zie ter illustratie de uitspraak van Rechtbank Gelderland (15 april 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2541), waarin een absoluut en ongenuanceerd verbod op harde vloerbedekking in het huishoudelijke reglement geldig was. De KNB heeft in de loop der jaren verschillende modellen ontworpen waarop veel splitsingsreglementen zijn gebaseerd. Een dergelijk Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten bevat ook ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.