LOADING  

Pacht

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 8 - Vruchtgebruik
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 5 - Pacht


Fiscaal
Successiewet
Overdrachtsbelasting

Waardering verhuurde woning (art. 21 lid 8 SW)

Waardering verhuurde woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huur, Pacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2022
De redactie

1 Inleiding

In de Successiewet 1956 geldt de hoofdregel dat hetgeen dat wordt verkregen in aanmerking wordt genomen voor de waarde die daaraan op het moment van de verkrijging in het economische verkeer kan worden toegekend (art. 21 lid 1 SW). Sinds 1 januari 2010 is in de SW voor alle woningen een specifieke waarderingsregeling opgenomen.

Voor de heffing van inkomstenbelasting over de rendementsgrondslag in box geldt een vergelijkbare waarderingsregeling. Deze geldt echter alleen met betrekking tot woningen niet zijnde eigen woningen (art. 5.20 Wet IB 2001).

2 WOZ-waarde

Voor dergelijke woningen wordt de waarde gesteld op de WOZ-waarde die aan de betreffende woning is toegekend. Is een woning geheel of gedeeltelijk verhuurd of rust een recht van erfpacht op de woning, dan wordt daarmee rekening gehouden bij de bepaling van de waarde voor de Wet IB 2001 en de SW (art. 5.20 leden 3 en 4 Wet IB 2001, art. 21 leden 8 en 9 SW). Op welke wijze daar rekening mee wordt gehouden, is vastgelegd in art. 17a en 17b Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 en art. 10a en 10b Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.

Als de bezwaartermijn terzake van de beschikking is verstreken, kan een andere bepaling uit de Wet WOZ nog zinvol zijn. Het betreft art. 28 Wet WOZ dat bepaalt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.