LOADING  

Fiscale boetes

Openbaarmaking van de boetebeschikking (art. 67r AWR)

Openbaarmaking van de boetebeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscale boetes Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Algemeen

Bij de Overige fiscale maatregelen 2020 is art. 67r AWR ingevoerd. Het beoogde doel van art. 67r AWR is om het publiek voor te lichten over beroepsbeoefenaars die door middel van medeplegen belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren (TK 2019-20, 35303, nr 3, p. 4). Ingevolge art. 67r AWR kunnen vergrijpboeten die op grond van medeplegen aan beroepsbeoefenaars, zoals belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten zijn opgelegd, vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt. Het betreft boetes die zijn opgelegd voor vergrijpen in de zin van:

  • art. 10a AWR (schending van een spontane informatieplicht),
  • art. 67cc AWR (het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of inlichtingen),
  • art. 67d AWR (het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte),
  • art. 67e AWR (veroorzaken van te lage aanslag), en
  • art. 67f AWR (het niet, gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig betalen).

Voor de toepasselijkheid van art. 67r AWR is vereist dat het gaat om een vergrijp dat opzettelijk is begaan. Hieronder wordt ook voorwaardelijk opzet begrepen. Het vergrijp moet zijn begaan tijdens beroeps- of bedrijfsmatig verleende bijstand bij het door de belastingplichtige of inhoudingsplichtige voldoen aan diens uit een belastingwet voortvloeiende verplichtingen. De Inspecteur gaat niet eerder over tot openbaarmaking van de vergrijpboete dan nadat de onherroepelijkheid daarvan vaststaat.

2 Belangenafweging

De openbaarmaking heeft tot gevolg dat inbreuk wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.