LOADING  

EindejaarstipsFiscaal
Eindejaarstips voor het notariaat

Eindejaarstips 2019

Eindejaarstips 2019

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Eindejaarstips Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 december 2021
De Redactie

1 Jaarlijks onbelast een bedrag schenken 

Onder meer aan (klein)kinderen kan ieder jaar belastingvrij geld worden geschonken. De (klein)kinderen besparen daardoor later erfbelasting en de schenker verlaagt zijn of haar box 3-vermogen, behalve in geval van schenking aan minderjarige kinderen. Ouders dienen voor de box 3-heffing immers het aan hun minderjarige kinderen geschonken bedrag bij hun eigen vermogen in aanmerking te nemen.De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt in 2019 per kind € 5.428. Wordt meer geschonken, dan moet de begiftigde (minstens) 10% schenkbelasting betalen. Voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen bedraagt de vrijstelling € 2.173. Eenmalig kan aan (stief-, pleeg-)kinderen bovendien nog een groter bedrag vrij van schenkbelasting worden geschonken, in 2019 bedraagt deze vrijstelling € 26.040, of als het geld bestemd is voor een dure studie € 54.246. Voor de eigen woning kan zelfs eenmalig € 102.010 belastingvrij worden geschonken. Voorwaarde voor toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstellingen is wel dat het kind (of diens partner) ten tijde van de verkrijging tussen de 18 en 40 jaar oud is (de dag waarop het kind 40 wordt, telt nog mee).Ook aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen kan eenmalig maximaal € 102.010 voor de eigen woning worden geschonken, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.