LOADING  

Echtscheiding

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.3 - Ontbinding van de gemeenschap
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Titel 9.1 - Ontbinding van het huwelijk in het algemeen
Titel 9.2 - Echtscheiding
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 7.1 - Algemene bepalingen
Titel 7.2 - Enige bijzondere gemeenschappen


Fiscaal
Inkomstenbelasting
Successiewet
Overdrachtsbelasting
Loonbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Onderhoudsverplichtingen (art. 6.3 - 6.7 Wet IB 2001)

Onderhoudsverplichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Alimentatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen komen in aftrek bij degene die de uitgaven doet (art. 6.1 lid 2 onder a jo 6.2 Wet IB 2001) en worden bij de ontvanger belast (art. 3.100 jo art. 3.101 Wet IB 2001 e.v.). In art. 6.3 lid 1 Wet IB 2001 wordt opgesomd wat onder onderhoudsverplichtingen moet worden verstaan. In art. 6.4 Wet IB 2001 worden vervolgens bepaalde uitkeringen uitgesloten als aftrekbare onderhoudsverplichting. In 2021 bedraagt het maximale tarief waartegen o.a. alimentatie aftrekbaar is 43% en wordt het tarief in de jaren daarna jaarlijks met 3% verminderd totdat dit aftrektarief in 2023 gelijk is aan basistarief van 37,03% (art. 2.10 lid 2 Wet IB 2001). Hierna worden de verschillende verschijningsvormen van onderhoudsverplichtingen behandeld.

2 Partneralimentatie (onder a)

De eerste onderhoudsverplichting die wordt genoemd in art. 6.3 lid 1 Wet IB 2001, is de verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die rechtstreeks voortvloeien uit het familierecht (alimentatie). Deze zijn als onderhoudsverplichting aftrekbaar, tenzij deze worden gedaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of tweede graad van de zijlijn. Kinderalimentatie is dus van aftrek uitgesloten. Onder familierecht wordt niet noodzakelijkerwijs alleen Nederlands familierecht verstaan. 

Tegenover de alimentatieverplichting jegens de voormalige echtgenoot of geregistreerde partner, staat het recht op alimentatie bij deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.