LOADING  

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Voordeel uit sparen en beleggen (art. 5.2 Wet IB 2001)

Voordeel uit sparen en beleggen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 november 2022
De redactie

1 Grondslag sparen en beleggen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit inkomen bestaat uit het saldo van het voordeel uit sparen en beleggen verminderd met de persoonsgebonden aftrek (art. 6.1 Wet IB 2001 e.v.). Het voordeel uit sparen en beleggen wordt door de wetgever forfaitair vastgesteld, ongeacht of het daadwerkelijk gerealiseerde rendement hoger of lager is. De persoonsgebonden aftrek kan het voordeel niet verder verminderen dan tot nihil. Het voordeel uit sparen en beleggen wordt belast tegen een vast tarief van 31% (art. 2.13 Wet IB 2001). Vanaf 2023 stijgt het box 3-tarief jaarlijks met 1% totdat dit in 2025 34% bedraagt.

In box 3 worden slechts de vermogensbestanddelen in de heffing betrokken waarvan de daaruit voortvloeiende inkomsten niet belastbaar zijn in box 1 of box 2. Wanneer de rente van een schuld specifiek in box 1 of 2 niet in aftrek is toegelaten, vermindert deze schuld de heffingsgrondslag in box 3 (art. 2.14 lid 3 onder a Wet IB 2001). De rendementsgrondslag voor de heffing in box 3 is verder uitgewerkt in art. 5.3 Wet IB 2001.

Heeft de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde partner dan wordt alleen het gedeelte van de gezamenlijke grondslag dat op grond van art. 2.17 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.