LOADING  

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Rendementsgrondslag (art. 5.3 Wet IB 2001)

Rendementsgrondslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Appartementsrechten, Alimentatie, Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op het forfaitaire rendement van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar voor zover deze meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (art. 5.2 lid 1 Wet IB 2001). De hoogte van het heffingvrije vermogen is opgenomen in art. 5.5 Wet IB 2001 en bedraagt € 50.650 (cijfers 2022) en in 2023 € 57.000.

Tot 1 januari 2017 bedroeg het forfaitaire rendement 4% van de grondslag sparen en beleggen. Sinds 1 januari 2017 is een schijvensysteem ingevoerd met betrekking tot het forfaitaire rendement van de grondslag sparen en beleggen. In 2022 betreft de eerste schijf de grondslag tot en met € 50.650, de tweede schijf omvat de grondslag van € 50.650 tot en met € 962.350 en in de derde schijf valt de grondslag boven € 962.350. Het rendement op vermogen in de eerste schijf is een mix van rendement op spaartegoeden en rendement op beleggingen. Dit rendement bestaat voor 67% uit rendement op spaargeld en voor 33% uit rendement op beleggingen. De tweede schijf is eveneens een mix van rendement op spaartegoeden en rendement op beleggingen en bestaat voor 21% uit rendement op spaartegoeden en voor 79% uit rendement op beleggingen. Het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.