LOADING  
Fiscaal
Civiel

Zakelijke rechten (art. 3.2 Wet OB)

Zakelijke rechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Erfdienstbaarheid, Opstal, Duurzame energie, Erfpacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022

1 Algemeen

In art. 3 lid 2 Wet OB worden als levering aanmerkt:

  • vestiging;
  • overdracht;
  • wijziging;
  • afstand; en
  • opzegging

van rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen met uitzondering van hypotheek en grondrente.

Zonder deze bepaling zou de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen als diensten worden beschouwd. Beperkte rechten waaraan onroerende zaken onderworpen kunnen zijn, betreffen erfpacht, opstal, erfdienstbaarheid en beklemming. Dit zijn situaties waarin een ander dan de eigenaar het recht heeft om de onroerende zaak te gebruiken. Omdat het recht van grondrente en het recht van hypotheek niet het genot van een onroerende zaak opleveren, worden deze rechten van levering uitgezonderd. Het genot van de onroerende zaak blijft in die gevallen immers bij de hoofdgerechtigde.

Voorwaarde om een handeling op grond van deze bepaling als levering te kwalificeren is dat de vergoeding (inclusief omzetbelasting) niet minder bedraagt dan de waarde van die rechten in het economische verkeer. De waarde in het economische verkeer bedraagt ten minste de kostprijs (inclusief omzetbelasting) van de onroerende zaak waarop het recht betrekking heeft. Als kostprijs dient te worden opgevat de prijs die zou ontstaan bij de voortbrenging van de onroerende zaak door een onafhankelijke derde op het tijdstip van de handeling. Als de vergoeding lager ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.