LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woonplaatsfictie IB (art. 2.2 Wet IB 2001)

Woonplaatsfictie IB

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Ficties Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

Een natuurlijk persoon die in Nederland woont, is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting (art. 2.1 lid 1 onder a Wet IB 2001). Met Nederland wordt in dit verband bedoeld 'het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk' (art. 2 lid 3 onder d ten derde AWR). De hoofdregel is dat de woonplaats van iemand wordt beoordeeld naar de omstandigheden (art. 4 AWR). Naast deze bepaling kent de Wet IB 2001 voor de heffing van inkomstenbelasting aanvullende woonplaatsficties (art. 2.2 Wet IB 2001).

2 Terugkeer naar Nederland binnen één jaar (lid 1)

De woonplaatsfictie van art. 2.2 wet IB 2001 houdt in dat personen die ophouden in Nederland te wonen en binnen een jaar weer in Nederland gaan wonen, zonder intussen in een andere mogendheid of op de BES-eilanden te hebben gewoond, ook tijdens hun afwezigheid worden geacht in Nederland te hebben gewoond. Het primaire doel van de woonplaatsfictie is om onzekerheid te voorkomen over de woonplaats van personen die voor een korte periode in het buitenland verblijven en binnen een jaar weer terugkeren. Ook voorkomt de fictie dat personen voor een korte periode naar het buitenland verhuizen en op die manier de Nederlandse inkomstenbelastingheffing ontlopen.

Voor toepassing van de woonplaatsfictie gelden de volgende drie voorwaarden.

  1. de persoon moet ophouden in Nederland te ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.