LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woonplaatsfictie (art. 3 SW)

Woonplaatsfictie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2021
De redactie

1 Inleiding

Voor de heffing van erf- en schenkbelasting is vereist dat de erflater of de schenker in Nederland woonde ten tijde van het overlijden respectievelijk de schenking. Met betrekking tot het woonplaatsbegrip zijn in art. 2 en art. 3 SW nadere regelingen getroffen, waardoor in bepaalde situaties de erflater of schenker wordt geacht nog in Nederland te wonen ondanks dat dat feitelijk niet het geval is. De regeling in art. 2 SW leidt er toe dat een Nederlander die in een bepaalde hoedanigheid is uitgezonden, gedurende de uitzending als inwoner van Nederland wordt aangemerkt. Het doel van art. 3 SW is voorkomen dat heffing van erf- of schenkbelasting wordt ontgaan door emigratie. Hiervoor zijn twee ficties in de wet opgenomen.

Men moet erop bedacht zijn dat een schenking onder opschortende voorwaarde voor toepassing van de Successiewet, anders dan volgens het civiele recht, pas tot stand komt op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld (art. 1 lid 9 SW). Op het moment van vervullen van de voorwaarde moet worden beoordeeld of de schenker (fictief) in Nederland zijn woonplaats heeft. Dit kan er bij een tweetrapsschenking of tweetrapsmaking er toe leiden dat de verkrijging door de verwachter juist wel of juist niet in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.