LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woningbouwlichamen (art. 15.1.n WBR)

Woningbouwlichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2005 is in art. 15 lid 1 onder n WBR een vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen voor de verkrijging van woningen door een in Nederland gevestigde landelijk werkende toegelaten instelling als bedoeld in art. 19 lid 1 van de Woningwet (voorheen art. 70 lid 1 Woningwet) die betrokken is bij stedelijke herstructurering.
De vrijstelling geldt voor verkrijgingen door een bijzonder type woningcorporatie. Een dergelijk fonds moet hoofdzakelijk tot doel hebben verhuurde woningen van woningcorporaties (andere toegelaten instellingen) aan te kopen en deze vervolgens te verkopen aan huurders en andere particulieren. Doordat het fonds bereid is woningen die doorgaans moeilijk verkoopbaar zijn van woningcorporaties te kopen, kunnen de woningcorporaties de daarbij vrijgekomen middelen eerder investeren in gebieden waarin stedelijke vernieuwing plaatsvindt, zogeheten herstructureringsgebieden.
Om investeringen in herstructureringsgebieden door woningcorporaties te stimuleren, zijn de verkrijgingen van woningen door het fonds vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De investering in herstructureringsgebieden van de middelen die met de verkoop zijn verkregen moet binnen zeven kalenderjaren worden gedaan door de woningcorporatie die de woningen aan het fonds heeft verkocht. Terzake van de verkoop van woningen door het fonds (aan derden) wordt op gebruikelijke wijze overdrachtsbelasting geheven.

De voorwaarden waaronder deze vrijstelling kan worden toegepast zijn: (MvF 19 mei 2005, nr WV2005/97M...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.