LOADING  
Fiscaal
Civiel

Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen (art. 3.34 Wet IB 2001)

Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 maart 2020
De redactie

1 Algemeen

De Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat kunnen gezamenlijk bij ministeriële regeling bedrijfsmiddelen (hierna: andere aangewezen bedrijfsmiddelen) aanwijzen waarvoor de aanschaffings- en voortbrengingskosten willekeurig kunnen worden afgeschreven (art. 3.34 lid 1 Wet IB 2001). Als andere aangewezen bedrijfsmiddelen kunnen uitsluitend worden aangewezen bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bevordering en de economische ontwikkeling of structuur (art. 3.34 lid 2 Wet IB 2001). Hieronder wordt ook bevordering van het ondernemerschap verstaan.

Het afschrijven op andere aangewezen bedrijfsmiddelen is nader uitgewerkt in art. 7 tot en met 15 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijvingen 2001. Hierin is een regeling opgenomen voor investeringen door startende ondernemers en investeringen in zeeschepen.

2 Uitbreiding met investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling

Per 1 januari 2009 is de regeling tijdelijk uitgebreid met investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling (MvF 10 december 2008, nr DB 2008/697M). Deze regeling beoogt bedrijven tegemoet te komen die voor vervangings- of uitbreidingsinvesteringen staan en liquiditeitsbehoefte hebben. De regeling zou oorspronkelijk alleen gelden voor investeringen die werden gedaan het jaar 2009, maar door de aanhoudende crisis na 2009 geldt de regeling ook voor investeringen die zijn gedaan in de jaren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.