LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardestijging door overlijden erflater (art. 13a SW)

Waardestijging door overlijden erflater

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2019
De redactie

1 Inleiding

Aandelen of winstbewijzen van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen, als deze in waarde zijn gestegen door het overlijden van de erflater en de aandelen door een ander worden gehouden dan de erflater. Het bedrag van de waardestijging die door het overlijden van de erflater is opgetreden, wordt als waarde van de verkrijging in aanmerking genomen (art. 13a lid 1 SW). Dit geldt slechts indien de aandelen (of winstbewijzen) voor de aandeelhouder een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 2001 vormen. Bovendien moeten de aandelen worden gehouden door de echtgenoot van de erflater of door diens bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad of hun echtgenoten. Ook de partner van art. 24 lid 2 SW wordt in de heffing betrokken (art. 13a lid 2 SW).

Een waardestijging van de aandelen kan zich voordoen bijvoorbeeld wanneer de erflater overlijdt en als gevolg daarvan de verplichting van het lichaam pensioen (of lijfrente, in het vervolg wordt alleen pensioen genoemd) aan de erflater uit te keren vervalt. Zonder nadere regeling zou deze waardestijging buiten de heffing blijven, er is immers geen sprake van een verkrijging krachtens erfrecht.

Door deze fictiebepaling wordt slechts de waardestijging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.