LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardestijging door overlijden erflater (art. 13a SW)

Waardestijging door overlijden erflater

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 september 2021
mr. A. van Maurik (Heritance Tax & Estate Planning)

1 Inleiding

Aandelen of winstbewijzen van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal die door een ander dan de erflater worden gehouden en bij die ander behoren tot een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB 2001, worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen als deze in waarde zijn gestegen door het overlijden van de erflater. De fictiebepaling is met name gericht op de situatie waarin een erflater pensioen- of lijfrenteverplichtingen in een lichaam heeft ondergebracht. Zonder nadere regeling zou de aanmerkelijkbelanghouder geen erfbelasting betalen over de sterftewinst die ontstaat wanneer de erflater (pensioengerechtigde) overlijdt als gevolg waarvan de pensioenverplichting (of lijfrente) vrijvalt. Als daarentegen het aanmerkelijk belang bij het overlijden (nog) in het bezit van de erflater zou zijn, zou de sterftewinst via de waardestijging van het aanmerkelijk belang tot de nalatenschap behoren en een belastbare erfrechtelijke verkrijging vormen voor de erfgenamen. Art. 13a SW ziet echter ook op de situatie dat de erflater een levenslang recht van vruchtgebruik heeft van een vermogensbestanddeel dat behoort tot het vermogen van de vennootschap. Door het overlijden eindigt het vruchtgebruik en wast de bloot eigendom bij de vennootschap aan tot volle eigendom. De aandelen (of winstbewijzen, in het vervolg wordt alleen over aandelen gesproken) worden in aanmerking genomen voor het bedrag van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.