LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardepeildatum (art. 18 Wet WOZ)

Waardepeildatum

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 september 2022
De redactie

1 Inleiding

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de waarde van de zaak op de 'waardepeildatum' (art. 18 lid 1 Wet WOZ).
De waardepeildatum voor de WOZ-waarde ligt in het verleden, namelijk één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld (art. 18 lid 2 Wet WOZ). De WOZ-waarde van een woning wordt voor het belastingjaar 2022 dus (in principe) bepaald naar de waarde van de woning zoals deze was op 1 januari 2021. De waarde wordt voorts vastgesteld naar de staat waarin de zaak op de waardepeildatum verkeert. 

2 Wijziging aan onroerende zaak in kalenderjaar voorafgaand aan jaar waarvoor WOZ-waarde geldt 

Art. 18 lid 3 Wet WOZ voorziet in een mogelijkheid dat de WOZ-waarde wordt bepaald naar de staat van die zaak bij het begin van het jaar  waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Dit is het geval als in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de waarde moet worden vastgesteld, zich een van de bijzondere omstandigheden voordoet als genoemd in art. 18 lid 3 Wet WOZ:
a. de woning gaat op in een of meer andere onroerende zaken;
b. de woning wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel
verandert van bestemming, of;
c. de woning ondergaat een verandering in waarde als gevolg van een andere, specifiek voor die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.