LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardepeildatum (art. 18 Wet WOZ)

Waardepeildatum

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Inleiding

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar de waarde op de ‘waardepeildatum’, art. 18 lid 1 Wet WOZ.
De waardepeildatum voor de WOZ-waarde ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld, art. 18 lid 2 Wet WOZ. De WOZ-waarde van een woning wordt voor het belastingjaar 2021 dus (in principe) bepaald naar de waarde van de woning zoals deze was op 1 januari 2020. De waarde wordt voorts vastgesteld naar de staat waarin de zaak op de waardepeildatum verkeert. 

2 Wijziging aan onroerende zaak in kalenderjaar voorafgaand aan jaar waarvoor WOZ-waarde geldt 

Art. 18 lid 3 Wet WOZ voorziet in een mogelijkheid dat de WOZ-waarde wordt herzien. Dit is het geval als in het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de vastgestelde waarde geldt, zich een van de bijzondere omstandigheden voordoet als genoemd in art. 18 lid 3 Wet WOZ:
a. de woning gaat op in een of meer andere onroerende zaken;
b. de woning wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel
verandert van bestemming, of;
c. de woning ondergaat een verandering in waarde als gevolg van een andere, specifiek voor die woning geldende, bijzondere omstandigheid.

Een voorbeeld van een bijzondere omstandigheid is te vinden in een arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2018 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.