LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waarde effecten (art. 21 lid 3 SW)

Waarde effecten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2020

1 Courante effecten/aandelen

Voor de waardering van courante effecten of aandelen bevat art. 21 lid 3 SW een waarderingsregel. Verwezen wordt naar aandelen die zijn 'aangewezen krachtens art. 5.21 Wet IB 2001', daarmee worden aandelen bedoeld die aan de Euronext te Amsterdam zijn genoteerd. Het artikel sluit voor de waardering aan bij de slotnotering in de prijscourant die betrekking heeft op de laatste beursdag voorafgaande aan de dag van de verkrijging. De waarderingsregel voor courante effecten is dwingend. Dit betekent dat met koersdalingen na de verkrijging geen rekening wordt gehouden (HR 13 augustus 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN3912). 

2 Incourante effecten/aandelen

Effecten die niet beursgenoteerd zijn (incourante aandelen) zoals aandelen in een familiebedrijf, worden gewaardeerd conform de waarderingsregels voor het ondernemingsvermogen (art. 21 lid 1 jo lid 13 SW). In de praktijk worden diverse waarderingmethoden gebruikt, zoals:

  • intrinsieke waarde: waardering op basis van het werkelijk in de vennootschap aanwezige vermogen ofwel het totale bezit (activa) verminderd met de totale schulden (passiva) van de onderneming gewaardeerd naar de waarde in het economische verkeer.
  • rentabiliteitswaarde: dit is de verwachte winstcapaciteit van de onderneming.
  • rendementswaarde: de waarde die op grond van het verwachte rendement van de vennootschap aan een aandeel kan worden toegekend (dividend en koerswijzigingen).
  • discounted-cashflowmethode: de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen.
  • liquidatiewaarde: de waarde van wat op ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.