LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap (art. 5.8 Wet IB 2001)

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
De redactie

1 Algemeen

Voorwerpen van kunst en wetenschap behoren niet tot de bezittingen van de rendementsgrondslag van box 3, tenzij deze voorwerpen hoofdzakelijk (70% of meer) worden aangehouden als belegging (art. 5.8 lid 1 Wet IB 2001). De vrijstelling geldt voor zowel roerende als onroerende voorwerpen van kunst en wetenschap. Echter, doordat art. 5.3 lid 2 onder c Wet IB 2001 roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt, eveneens vrijstelt, ziet de vrijstelling van art. 5.8 Wet IB 2001 wat roerende zaken betreft op roerende zaken die niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. De vrijstelling van art. 5.8 Wet IB 2001 is alleen van toepassing als de belastingplichtige de volle eigendom heeft van het voorwerp. De belastingplichtige moet derhalve het volledige gebruiks- en genotsrecht én het gehele belang bij de waardemutatie van het voorwerp van kunst of wetenschap hebben (MvF 31 oktober 2005, nr CPP2005/1272, onderdeel 3.1, vanwege het louter toelichtende karakter ingetrokken bij besluit van 19 december 2010, nr DGB2010/4308M). Dit betekent dat als een kunstvoorwerp wordt gecertificeerd, de vrijstelling in box 3 niet meer van toepassing is. De belastingplichtige/certificaathouder heeft dan niet de volle eigendom van het voorwerp. Zie in dit verband de onder Literatuur genoemde publicatie. Ook in geval van louter vruchtgebruik van een voorwerp is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.