LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR)

Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 augustus 2022

1 Inleiding

In art. 15 lid 1 onder k WBR is een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van onroerende zaken die voor onderwijs zijn bestemd. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen is van belang dat sprake is van een verkrijging als genoemd in dit artikel. De vrijstelling geldt ‘voor zover het verkregene voor onderwijs is bestemd’.

2 Genoemde verkrijgingen

Art. 15 lid 1 onder k WBR geldt alleen voor de verkrijgingen die daarin zijn genoemd. Het moet gaan om een verkrijging als bedoeld in:

  • art. 49, 56, 85 lid 2, 89 lid 2, en 103 lid 2 Wet op het primair onderwijs;
  • art. 52, 58 en 101 lid 2 wet op de expertisecentra;
  • art. 3.33 en 6.13 Wet voorgezet onderwijs 2020 (tot 1 augustus 2022 art. 42c, 50 en 76n lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs) ;
  • art. 2.13 en 16.16 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • art. 9.1.3 Wet educatie en beroepsonderwijs.

of om een verkrijging waarvoor de vervreemder toestemming heeft als bedoeld in:

  • art. 106 lid 2 Wet op het primair onderwijs;
  • art. 104 lid 2 Wet op de expertisecentra;
  • art. 6.16 lid 2 Wet voorgezet onderwijs 2020 (tot 1 augustus 2022 art. 76q Wet op het voortgezet onderwijs).

Dat de vrijstelling alleen geldt voor de verkrijgingen als hiervoor bedoeld, wordt bevestigd door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.