LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs (art. 15.1.k WBR)

Vrijstelling voor verkrijging bestemd voor onderwijs

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2020

1 Inleiding

In art. 15 lid 1 onder k WBR is een vrijstelling opgenomen voor de verkrijging van onroerende zaken die voor onderwijs zijn bestemd. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen is van belang dat sprake is van een verkrijging als genoemd in dit artikel. De vrijstelling geldt ‘voor zover het verkregene voor onderwijs is bestemd’.

2 Genoemde verkrijgingen

Art. 15 lid 1 onder k WBR geldt alleen voor de verkrijgingen die daarin zijn genoemd. Het moet gaan om een verkrijging als bedoeld in:

  • art. 49, 56, 85 lid 2, 89 lid 2, en 103 lid 2 Wet op het primair onderwijs;
  • art. 42c, 50 en 76n lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs;
  • art. 2.13 en 16.16 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • art. 52, 58 en 101 lid 2 Wet op de expertisecentra;
  • art. 9.1.3 en 9.2.2 Wet educatie en beroepsonderwijs.

of om een verkrijging waarvoor de vervreemder toestemming heeft als bedoeld in:

  • art. 106 lid 2 Wet op het primair onderwijs;
  • art. 76q lid 2 en 98 lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs;
  • art. 104 lid 2 Wet op de expertisecentra.

Dat de vrijstelling alleen geldt voor de verkrijgingen als hiervoor bedoeld, wordt bevestigd door een afgewezen verzoekschrift aan de Commissie voor Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.