LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling verenigingen en stichtingen (art. 6 Wet Vpb)

Vrijstelling verenigingen en stichtingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: ANBI, Stichting, Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Vrijstelling verenigingen en stichtingen

De hoofdregel van art. 2 lid 1 onder e Wet Vpb is dat verenigingen en stichtingen vennootschapsbelasting zijn verschuldigd indien en voor zover zij een onderneming drijven of in concurrentie treden. Sinds 1 januari 2012 geldt voor alle verenigingen, stichtingen en andere dan publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in art. 2 lid 1 onder e Wet Vpb van rechtswege een vrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting, als de winst van dat jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of de winst van dat jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 75.000 (art. 6 lid 1 Wet Vpb, cijfers 2021). Voor deze berekening wordt de winst in een verliesjaar op nihil gesteld. De winst dient volgens de fiscale regels te worden berekend (hoofdstuk II Wet Vpb). Deze vrijstelling is niet van toepassing op kleine pensioen- en lijfrentestichtingen die werkzaamheden verrichten als bedoeld in art. 4 onder b Wet Vpb (art. 6 lid 2 Wet Vpb).
Het is mogelijk de Inspecteur te verzoeken niet van vennootschapsbelasting te worden vrijgesteld (art. 6 lid 3 Wet Vpb). Is het verzoek ingewilligd, dan geldt dit voor minimaal vijf jaar. Het lichaam kan deze optie opzeggen na ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.