LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR)

Vrijstelling verdeling of vereffening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 maart 2017
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

In onderdeel f zijn twee vrijstellingen opgenomen, één voor de verdeling van de goederen van een personenvennootschap (zie hierna onder 2) en één voor de vereffening van het vermogen van een rechtspersoon (zie hierna onder 3).

2 Personenvennootschap

Ingevolge onderdeel f, onder 1°, is vrijgesteld de verkrijging:

  • krachtens verdeling (art. 3:182 BW);
  • van goederen behorend tot een maatschap of vennootschap die geen rechtspersoon is;
  • door degene die oorspronkelijk de goederen had ingebracht; of
  • door de rechtsopvolger onder algemene titel van de inbrenger;
  • mits het toegedeelde goed destijds in de vennootschap was ingebracht met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in onderdeel e.

3 Tot de vennootschap behorende goederen

In geval een onroerende zaak is ingebracht in een personenvennootschap is de onroerende zaak deel gaan uitmaken van de vennootschappelijke gemeenschap, waartoe alle vennoten gerechtigd zijn.

Het is niet nodig dat de vennootschap waarin de onroerende zaak destijds is ingebracht, is ontbonden. De onroerende zaak kan ook aan een vennoot worden toegedeeld zonder dat de vennootschap wordt opgeheven.

4 Toedeling aan de inbrenger

De vrijstelling is slechts van toepassing bij toedeling aan degene die de onroerende zaken oorspronkelijk heeft ingebracht. Ook de toedeling aan de rechtsopvolgers onder algemene titel van de inbrenger is vrijgesteld.

Als niet wordt toegedeeld aan de inbrenger, is de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.