LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling verdeling of vereffening (art. 15.1.f WBR)

Vrijstelling verdeling of vereffening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

In art. 15 lid 1 onder f WBR zijn twee vrijstellingen opgenomen, één voor de verdeling van de goederen van een personenvennootschap (zie hierna onder 2) en één voor de vereffening van het vermogen van een rechtspersoon in het kader van de voortzetting van de onderneming door de aandeelhouders als bedoeld in art. 14c Wet Vpb 1969 (zie hierna onder 3).

2 Personenvennootschap

Ingevolge art. 15 lid 1 onder f, onder 1° WBR is vrijgesteld de verkrijging:

  • krachtens verdeling (art. 3:182 BW);
  • van goederen behorend tot een maatschap of vennootschap die geen rechtspersoon is;
  • door degene die oorspronkelijk de goederen had ingebracht; of
  • door de rechtsopvolger onder algemene titel van de inbrenger;
  • mits het toegedeelde goed destijds in de vennootschap was ingebracht met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in art. 15 lid 1 onder e WBR (vrijstelling inbreng in personenvennootschap of vrijstelling inbreng in kapitaalvennootschap).

2.1 Tot de vennootschap behorende goederen

In geval een onroerende zaak is ingebracht in een personenvennootschap is de onroerende zaak deel gaan uitmaken van de vennootschappelijke gemeenschap, waartoe alle vennoten gerechtigd zijn.

Het is niet nodig dat de vennootschap waarin de onroerende zaak destijds is ingebracht, is ontbonden. De onroerende zaak kan ook aan een vennoot worden toegedeeld zonder dat de vennootschap wordt opgeheven.

2.2 Toedeling ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.