LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling uitoefenen wilsrecht (art. 15.1.x WBR)

Vrijstelling uitoefenen wilsrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wilsrechten en andere wettelijke rechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 mei 2022

Algemeen

Een verkrijging krachtens erfrecht wordt op grond van art. 3 lid 1 onder a WBR niet aangemerkt als een belastbare verkrijging. Een uitzondering hierop vormt de uitoefening van een wilsrecht als bedoeld in art. 4:19-22 BW. De verkrijging door de uitoefening van een dergelijk wilsrecht wordt wel als belastbare verkrijging aangemerkt (art. 3 lid 2 WBR). Vervolgens wordt deze verkrijging via art. 15 lid 1 onder x WBR (deels) vrijgesteld.

Indien een onroerende zaak door de langstlevende wordt overgedragen aan de erfgenaam/erfgenamen die een wilsrecht uitoefent/uitoefenen, wordt de onroerende zaak verkregen krachtens erfrecht. Hieronder is eveneens begrepen de rentevergoeding op de vordering, zowel die in aanmerking is genomen voor de erfbelasting als de rente die partijen nadien zijn overeengekomen. Verkrijgingen krachtens erfrecht worden in beginsel niet belast met overdrachtsbelasting op grond van art. 3 WBR. De wetgever acht het ongewenst de verkrijging van onroerend goed op grond van een wilsrecht niet als belastbare verkrijging voor de overdrachtsbelasting aan te merken. Daarom heeft de wetgever bepaald dat hetgeen wordt verkregen krachtens uitoefening van de wilsrechten als bedoeld in de artt. 4:19 t/m 4:22 BW niet wordt aangemerkt als een verkrijging krachtens erfrecht. Door deze wijziging is de verkrijging die voortvloeit uit de uitoefening van een wilsrecht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.