LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen (art. 15.1.c WBR)

Vrijstelling publiekrechtelijke lichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 april 2022
De redactie

Algemeen

De verkrijging van onroerende zaken door publiekrechtelijke lichamen genoemd in art. 15 lid 1 onder c WBR is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Daartoe behoren naast de Staat, de provincie, gemeente, waterschap, politieregio, ook openbare lichamen in de zin van art. 134 Grondwet. 
Uit het arrest van de Hoge Raad (10 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7739) blijkt dat op grond van de wetsgeschiedenis zoveel mogelijk publiekrechtelijke lichamen met een publieke taak onder het begrip 'openbaar lichaam' moeten vallen. Niet van belang is dat het lichaam een verordenende bevoegdheid heeft. 
De Hoge Raad oordeelt dat het Kadaster als lichaam dat belast is met de uitoefening van publieke taken kwalificeert als een publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 15 lid 1 onder c WBR. Een verkrijging door het Kadaster is daarom vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.