LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling bij herstel in oude toestand (art. 15.1.r WBR)

Vrijstelling bij herstel in oude toestand

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2020
De redactie

1 Inleiding

Indien de verkrijging van een onroerende zaak, een beperkt recht daarop, de economische eigendom daarvan (art. 2 lid 2 WBR) of de verkrijging van een fictieve onroerende zaak (art. 4 WBR) ongedaan wordt gemaakt, wordt op verzoek teruggaaf van de overdrachtsbelasting verleend, die is geheven bij de oorspronkelijke verkrijging (art. 19 WBR). Hiervoor moet de toestand van vóór de verkrijging feitelijk en rechtens worden hersteld. In sommige gevallen is voor het herstel in oude toestand een teruglevering aan de oorspronkelijke vervreemder vereist. Art. 15 lid 1 onderdeel r WBR geeft een vrijstelling voor deze verkrijging.

2 Koppeling aan art. 19 WBR

Elke verkrijging die een gevolg is van herstel als bedoeld in art 19 WBR, is op grond van art. 15 lid 1 onder r WBR vrijgesteld. Derhalve is van belang dat wordt voldaan aan hetgeen in art. 19 WBR is bepaald. Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgemerkt in de toelichting bij art. 19 WBR.

2.1 Teruglevering

Indien sprake is van herstel in de oude toestand als gevolg van:

a. de vervulling van een ontbindende voorwaarde;
b. nietigheid of vernietiging; of
c. ontbinding wegens niet-nakoming van een verbintenis,

kan op grond van art. 19 WBR om teruggaaf van overdrachtsbelasting worden verzocht. Niet al deze gevallen leiden echter tot teruglevering van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.