LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR)

Vrijstelling aangebrachte zaken

Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 juli 2018
De redactie

1 Algemeen

De verkrijging van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van een verkrijger (of rechtsopvolger onder algemene titel) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 onder i WBR).

Het begrip aanbrengen moet ruim worden opgevat. Ook verbouwing, verbetering, beplanting, bouwrijp maken en ander uitgeboerd werk valt eronder (MvF 21 juni 2013, nr BLKB/2013/624M, onderdeel 3).
Ook als een BV/NV in oprichting zaken heeft aangebracht en deze vervolgens verkrijgt, kan de vrijstelling worden toegepast, mits de hiermee verband houdende rechtshandelingen na oprichting worden bekrachtigd.

2 Aangebracht door of in opdracht en voor rekening van NV i.o. of BV i.o.

In het besluit van 21 juni 2013 (nr BLKB/2013/624M, onderdeel 3.1) merkt de Staatssecretaris van Financiën op dat de vrijstelling kan ook worden toegepast als de zaken zijn aangebracht door of in opdracht en voor rekening van een naamloze of besloten vennootschap in oprichting en die vennootschap de zaken vervolgens verkrijgt. Als voorwaarde wordt gesteld dat de NV of BV de hiermee verband houdende rechtshandelingen na de oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge de wet wordt verbonden (art. 2:93 of 2:203 BW).

3 Voorwaarde goedkeurend beleid

De goedkeuringen opgenomen in het besluit van 21 juni 2013 (nr BLKB/2013/624M) worden verleend onder de voorwaarde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.