LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR)

Vrijstelling aangebrachte zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

De verkrijging van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van een verkrijger (of rechtsopvolger onder algemene titel) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 onder i WBR). Het begrip aanbrengen moet ruim worden opgevat. Ook verbouwing, verbetering, beplanting, bouwrijp maken en ander uitgeboerd werk valt eronder (MvF 21 juni 2013, nr BLKB/2013/624M, onderdeel 3).

De ratio van de vrijstelling is, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis van art. 15 lid 1 onder i WBR, dat heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft indien als gevolg van de levering van een onroerende zaak een daarop aanwezige opstal wordt verkregen door degene voor wiens rekening (en opdracht) de betreffende opstal is gebouwd en waarbij ten tijde van de bouw van de opstal de eigendom van de onroerende zaak niet bij hem lag. De tekst van art. 15 lid 1 onder i WBR mag niet zo worden gelezen dat iedere verkrijging van een (deel) van een onroerende zaak die ooit door de verkrijger is vervaardigd te allen tijde onder de vrijstelling valt. Deze opvatting neemt Rechtbank Den Haag (26 maart 2020, nr 19/2172, ECLI:NL:RBDHA:2020:4197) als uitgangspunt bij haar oordeel in een zaak waarbij X voor eigen rekening en risico een tuinbouwkas had gebouwd op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.