LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijstelling aangebrachte zaken (art. 15.1.i WBR)

Vrijstelling aangebrachte zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

De verkrijging van een zaak die is aangebracht door of in opdracht en voor rekening van een verkrijger (of rechtsopvolger onder algemene titel) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (art. 15 lid 1 onder i WBR). Het begrip aanbrengen moet ruim worden opgevat. Ook verbouwing, verbetering, beplanting, bouwrijp maken en ander uitgeboerd werk valt eronder (MvF 21 juni 2013, nr BLKB/2013/624M, onderdeel 3).

De ratio van de vrijstelling is, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis van art. 15 lid 1 onder i WBR, dat heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft indien als gevolg van de levering van een onroerende zaak een daarop aanwezige opstal wordt verkregen door degene voor wiens rekening (en opdracht) de betreffende opstal is gebouwd en waarbij ten tijde van de bouw van de opstal de eigendom van de onroerende zaak niet bij hem lag. De tekst van art. 15 lid 1 onder i WBR mag niet zo worden gelezen dat iedere verkrijging van een (deel) van een onroerende zaak die ooit door de verkrijger is vervaardigd te allen tijde onder de vrijstelling valt. De vrijstelling is alleen van toepassing indien sprake is van een verkrijging van een goed dat door de verkrijger is gesticht voordat de eigendom aan de verkrijger werd overgedragen. Deze opvatting neemt Rechtbank ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.