LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voorwaardelijk statusverlies (art. 4 NSW)

Voorwaardelijk statusverlies

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Natuurschoonwet, Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
mr. J.D.M. de Rooij

1 Niet binnen 10 jaar als nog aanmerken als NSW-landgoed na verlies NSW-status

Verliest een onroerende zaak zijn status als NSW-landgoed, dan wordt de overdrachtsbelasting - die met toepassing van de faciliteit van art. 9a NSW niet is geheven - alsnog verschuldigd (art. 9c NSW) en wordt de oorspronkelijk verschuldigde erf- of schenkbelasting alsnog ingevorderd (art. 8 NSW). Daarnaast kent de wet nog een sanctie in art. 4 lid 1 NSW. Deze houdt in dat een onroerende zaak vanaf het tijdstip dat het niet meer wordt aangemerkt als NSW-landgoed tien jaar lang niet opnieuw als NSW-landgoed wordt aangemerkt indien daartoe een verzoek wordt gedaan door degene die op het tijdstip van verlies van de landgoedstatus eigenaar was of door een vennootschap waarvan hij middellijk of onmiddellijk aandeelhouder is.

2 Voorwaardelijk statusverlies

Art. 4 lid 2 NSW kent een uitzondering op deze tienjaarstermijn als de NSW-status verloren is gegaan doordat het karakter daarvan was aangetast (art. 3 lid 1 sub b NSW), maar geen sprake is van een ernstige mate van aantasting. De ministers kunnen dan bij gezamenlijke beschikking een kortere termijn van ten hoogste vijf jaar en daarbij nadere voorwaarden vaststellen. Deze voorwaarden zijn gericht op het ongedaan maken van de aantasting of het aan het zicht onttrekken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.