LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 lid 12 SW)

Voldoen aan natuurlijke verbintenis

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Schenking Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Fiscale aspecten van de natuurlijke verbintenis

Civielrechtelijk vormt de voldoening aan een natuurlijke verbintenis geen schenking, aangezien wordt voldaan aan een rechtens niet-afdwingbare schuld. Voor de Successiewet wordt de voldoening aan een natuurlijke verbintenis echter wel aangemerkt als een schenking, art. 1 lid 7 SW. De ratio hierachter is dat het ontgaan van schenkbelasting door te schenken in de vorm van voldoening aan natuurlijke verbintenissen, wordt voorkomen. Wanneer werkelijk sprake is van de voldoening aan een natuurlijke verbintenis, is in art. 33 onderdeel 12 SW een vrijstelling voor de schenkbelasting opgenomen. Door dit wettelijke systeem is het aan de begiftigde om aan te tonen dat met de schenking is voldaan aan een natuurlijke verbintenis, alvorens in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Ook de omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare verbintenis wordt fiscaal aangemerkt als schenking.

2 Vrijstelling van schenkbelasting

De vrijstelling van art. 33 onderdeel 12 SW bepaalt dat indien en voor zover de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis in de zin van art. 6:3 BW, deze is vrijgesteld van schenkbelasting.

 In twee gevallen is sprake van een natuurlijke verbintenis, te weten:

  • wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt (art. 6:3 lid 2 onder ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.