LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 lid 12 SW)

Voldoen aan natuurlijke verbintenis

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Gemeenschap van goederen, Alimentatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 oktober 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Fiscale aspecten van de natuurlijke verbintenis

Civielrechtelijk vormt de voldoening aan een natuurlijke verbintenis geen schenking, aangezien wordt voldaan aan een rechtens niet-afdwingbare schuld. Voor de Successiewet wordt de voldoening aan een natuurlijke verbintenis op grond van art. 1 lid 7 SW echter wel aangemerkt als een schenking. Hierdoor wordt de bewijslast dat is voldaan aan een natuurlijke verbintenis verplaatst naar de belastingplichtige. Is er daadwerkelijk sprake van een natuurlijke verbintenis, dan kan belastingplichtige een beroep doen op de vrijstelling van art. 33 onderdeel 12 SW. Voor een geslaagd beroep op deze vrijstelling is derhalve een goede onderbouwing nodig. 

Ook de omzetting van een natuurlijke verbintenis in een rechtens afdwingbare verbintenis wordt fiscaal aangemerkt als schenking.

Bij de toepassing van de vrijstelling van art. 33 onderdeel 12 SW moet volgens de Hoge Raad (HR 26 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC4640, brondocument niet beschikbaar) de vraag worden beantwoord of naar objectieve maatstaven sprake is van het voldoen aan een dringende morele verplichting en niet naar het subjectieve inzicht van degene die heeft voldaan aan de verplichting.

2 Vrijstelling van schenkbelasting

De vrijstelling van art. 33 onderdeel 12 SW bepaalt dat indien en voor zover de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis in de zin van art. 6:3 BW, deze is vrijgesteld van schenkbelasting.

 In ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.