LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekenprijzen (art. 8b Wet Vpb)

Verrekenprijzen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juli 2020

Intercompany pricing / verrekenprijzen

Wanneer sprake is van een groep van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn doordat zij direct of indirect dezelfde eigenaar hebben, is de fiscus alert op winstverschuivingen binnen de groep op onzakelijke basis. Dit speelt vooral indien daardoor de grondslag van de winst in Nederland uitgehold wordt ten gunste van een buitenlandse groepsvennootschap, maar ook wanneer binnen Nederland winst verschoven wordt naar een subjectief vrijgesteld lichaam of naar een groepsvennootschap met (grote) compensable verliezen. In art. 8b Wet VPB zijn specifieke bepalingen opgenomen om deze verschuivingen te bestrijden. 

In de kern komt het er op neer dat bij onderlinge transacties de verrekenprijs "at arm's length" dient te zijn. Dit wordt beleidsmatig verder uitgewerkt in het Verrekenprijzenbesluit van 22 april 2018 (nr 2018-6865, Stcrt. 2018, 26874) in combinatie met de OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.

Voor de grotere concerns bestaan daarnaast aanvullende documentatieverplichtingen aangaande de gehanteerde verrekenprijzen (art. 29b Wet VPB e.v.). Een concern met een geconsolideerde opbrengst van tenminste € 50 mio moet een groepsdossier en een landendossier aanmaken. Bij een geconsolideerde opbrengst van € 750 mio of meer moet ook per land een rapport opgesteld worden. Het niet nakomen van deze verplichtingen is een strafbaar feit en leidt tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.