LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verrekening van dividendbelasting met vennootschapsbelasting (Art. 25 Wet Vpb)

Verrekening van dividendbelasting met vennootschapsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 juni 2022
mr. H.J.M. Scholman (werkzaam bij DGA Tax Center)

1 Verrekening van voorheffingen (dividendbelasting)

1.1 Algemeen

In art. 25 Wet Vpb is bepaald dat Nederlandse dividend- en kansspelbelasting (op welke laatste belasting hier verder niet ingegaan wordt)  als voorheffing kan worden verrekend met verschuldigde vennootschapsbelasting. Het gaat dan om de dividendbelasting die is ingehouden op dividenden ontvangen door de BV/NV; zowel portfoliodividend als deelnemingsdividend. Bij deelnemingsdividenden uit een belang van 5% of meer geldt overigens een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. In de praktijk gaat het dus vooral om dividendbelasting op effecten in Nederlandse beursvennootschappen e.d. (portfoliodividend). Buitenlandse dividendbelasting kan ook in mindering komen op de vennootschapsbelasting mits en voorzover een belastingverdrag daarin voorziet.

In enkele specifieke gevallen is verrekening van dividendbelasting niet mogelijk, namelijk bij toepassing van de zogeheten dooruitdelingsfaciliteit, dividendbelasting die is ingehouden ten laste van een fiscale beleggingsinstelling (art. 28 Wet Vpb.) of ingeval sprake is van dividendstripping (art 25 lid 2 en 3 Wet Vpb). In dit kader wordt hier niet verder ingegaan op deze uitzonderingen.

Tot en met boekjaar 2021 kon verrekening van dividendbelasting met verschuldigde vennootschapsbelasting leiden tot een teruggave van vennootschapsbelasting in geval en voorzover de verschuldigde vennootschapsbelasting lager was dan de voorgeheven dividendbelasting.  Ingaande boekjaar 2022 wijzigt deze regeling.

1.2 Verrekening van voorgeheven Nederlandse dividendbelasting vanaf 2022

In ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.