LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verleggingsregeling (art. 12 Wet OB)

Verleggingsregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
De redactie

1 Inleiding

De hoofdregel in de Wet OB met betrekking tot de afdracht van de verschuldigde omzetbelasting is dat de belasting wordt geheven van de ondernemer die de levering of dienst verricht. De ondernemer draagt de omzetbelasting af aan de Belastingdienst. Op deze in art. 12 lid 1 Wet OB opgenomen hoofdregel wordt in een aantal gevallen een uitzondering gemaakt door de afdrachtverplichting te verleggen naar de afnemer van de prestatie. Dit wordt de verleggingsregeling genoemd. De verleggingsregeling is opgenomen in art. 12 leden 2 tot en met 5 Wet OB en in de artikelen 24b, 24ba, 24bb van het UB OB.

De verleggingsregeling vindt zijn basis in de art. 194 tot en met art. 199ter en art. 202 Btw-richtlijn en heeft een tweeledig doel. Ten eerste dient het tot vereenvoudiging voor de gevallen dat de ondernemer die de prestatie verricht niet in de lidstaat (waaraan moet worden afgedragen) is gevestigd of aldaar geen vaste inrichting heeft van waaruit de dienst of levering wordt verricht. De presterende ondernemer hoeft zich dan niet (voor het doen van aangifte en afdracht van belasting) te laten registreren in die lidstaat. Voorts wordt door de verleggingsregeling (carrousel)fraude en misbruik voorkomen, doordat de belasting niet wordt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.