LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verhuur onroerende zaken (art. 11.1.b Wet OB)

Verhuur onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 juli 2022

1 Inleiding

De hoofdregel bij verhuur van onroerende zaken is dat deze van omzetbelasting is vrijgesteld (art. 11 lid 1 onder b Wet OB). Van deze hoofdregel zijn uitgezonderd de verhuur van parkeerruimtes voor voertuigen, de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen, de verhuur van safeloketten, de tijdelijke verhuur in het kader van het hotel- en pensionbedrijf en vakantiebestedingsbedrijf (vakantiewoningen), alsmede van bedrijfsinstallaties en machines.

Opgemerkt wordt dat de verhuur van parkeerruimtes voor voertuigen (alsmede de andere genoemde niet-vrijgestelde prestaties) niet in alle gevallen leidt tot een voor de omzetbelasting belaste prestatie. Dit kan zich voordoen indien de betreffende prestatie, bijvoorbeeld de verhuur van de parkeerplaats, opgaat in een andere (van omzetbelasting vrijgestelde) prestatie die als de hoofdprestatie moet worden gekwalificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan de verhuur van parkeerplaatsen aan huurders van woningen. Verwezen wordt naar de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden (7 november 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9710) waarin werd geoordeeld dat verhuur van woning met een parkeerplaats als één (btw-vrijgestelde) prestatie dient te worden aangemerkt. De Hoge Raad (9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2069) verklaart met toepassing van art. 81 Wet RO het ingestelde cassatieberoep ongegrond. In gelijke zin Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:100.

Een BV had van de gemeente vergunning gekregen om (vanwege de tegenvallende vastgoedmarkt) nog onverkochte appartementen tijdelijk te verhuren. Deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.