LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verhuur onroerende zaken (art. 11.1.b Wet OB)

Verhuur onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2020

1 Inleiding

De hoofdregel bij verhuur van onroerende zaken is dat deze van omzetbelasting is vrijgesteld (art. 11 lid 1 onder b Wet OB). Van deze hoofdregel zijn uitgezonderd de verhuur van parkeerruimtes voor voertuigen, de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen, de verhuur van safeloketten, de tijdelijke verhuur in het kader van het hotel- en pensionbedrijf en vakantiebestedingsbedrijf (vakantiewoningen), alsmede van bedrijfsinstallaties en machines.

Opgemerkt wordt dat de verhuur van parkeerruimtes voor voertuigen (alsmede de andere genoemde niet-vrijgestelde prestaties) niet in alle gevallen leidt tot een voor de omzetbelasting belaste prestatie. Dit kan zich voordoen indien de betreffende prestatie, bijvoorbeeld de verhuur van de parkeerplaats, opgaat in een andere (van omzetbelasting vrijgestelde) prestatie die als de hoofdprestatie moet worden gekwalificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan de verhuur van parkeerplaatsen aan huurders van woningen. Verwezen wordt naar de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland 26 april 2018, nr 16/2389 en 2390, ECLI:NL:RBNNE:2018:1578. Hof Arnhem Leeuwarden (7 november 2017, nr 17/00332, ECLI:NL:GHARL:2017:9710) oordeelde eveneens dat verhuur van woning met een parkeerplaats als één (btw-vrijgestelde) prestatie dient te worden aangemerkt. De Hoge Raad (9 november 2018, nr 17/05886, ECLI:NL:HR:2018:2069) verklaart met toepassing van art. 81 Wet RO het ingestelde cassatieberoep ongegrond.

Een BV had van de gemeente vergunning gekregen om (vanwege de tegenvallende vastgoedmarkt) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.