LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdeling (art. 7 WBR)

Verdeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

Bij een verkrijging krachtens verdeling wordt overdrachtsbelasting geheven alsof de toegedeelde onroerende zaak voor het geheel wordt verkregen (art. 7 WBR). Dit ondanks het feit dat de desbetreffende deelgenoot in economische zin slechts het deel van een of meer andere deelgenoten verkrijgt. Voordat aan de toepassing van art. 7 WBR wordt toegekomen, moet uiteraard eerst worden vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van een verdeling in de zin van art. 3:182 BW. De regeling van art. 7 WBR is niet van toepassing op verdeling van een huwelijksgemeenschap of een nalatenschap (de uitgezonderde verkrijgingen van art. 3 lid 1 onder b WBR).

De reden dat in geval van een verdeling voor de overdrachtsbelasting de gehele toegedeelde zaak, dus met inbegrip van het eigen deel van de verkrijger, wordt geacht te zijn verkregen is om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder e WBR ter zake van de inbreng (van een onderneming) in een personenvennootschap. 

De bepaling van art. 7 WBR moet dan ook worden bezien in samenhang met art. 12 WBR waarin is bepaald dat de waarde wordt verminderd met die van het aandeel van de verkrijger, of zijn rechtsvoorganger onder algemene titel, in de verdeelde goederen.
Is de gerechtigdheid tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.