LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitvoeringsbesluit successiewet

Uitvoeringsbesluit successiewet

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Op grond van de delegatiebevoegdheid van art. 21 lid 14 SW zijn in art. 5 tot en met 10 Uitvoeringsbesluit Successiewet (UB SW) waarderingsregels opgenomen inzake de waardering van een recht van vruchtgebruik, van beperkte rechten en van rechten en verplichtingen tot een periodieke uitkering (art. 5 tot en met 10 UB SW) alsmede de waardering van een verhuurde woning (art. 10a UB SW) en de op de waarde van een erfpachtrecht van een woning in mindering te brengen canonverplichting (art. 10b UB SW).

2 Waardering vruchtgebruik en periodieke uitkering afhankelijk van één leven (art. 5 UB SW)

De Successiewet kent bijzondere regels voor de waardering van een recht van vruchtgebruik, van beperkte rechten en van rechten en verplichtingen tot een periodieke uitkering. De waardebepaling volgens deze regels is dwingend. Met de omstandigheden van het geval zoals de gezondheid van de vruchtgebruiker of degene van wiens leven de periodieke uitkering afhankelijk is of de marktrente wordt geen rekening gehouden. De waardering is afhankelijk van het jaarlijkse genot/rendement en de (verwachte) duur van het vruchtgebruik, de uitkeringen of het beperkte recht. 

Art. 5 UB SW bepaalt op welke wijze de waarde van een periodieke uitkering voor onbepaalde tijd die afhankelijk is van het leven van één persoon moet worden berekend. De waarde wordt vastgesteld ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.