LOADING  
Fiscaal
Civiel

Totaalwinst (art. 3.8 Wet IB 2001)

Totaalwinst

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Totaalwinst versus jaarwinst

Art. 3.8 Wet IB 2001 geeft als definitie van winst: ‘Winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.’ Deze omschrijving is van het totaalwinstbegrip. Totaalwinst is de winst die wordt behaald vanaf de start van de subjectieve onderneming tot het moment dat de onderneming niet langer voor rekening van de ondernemer wordt gedreven. Dit beslaat dus de gehele periode dat een belastingplichtige de onderneming drijft. Voor de totaalwinst is van belang wat tot die winst behoort en de omvang van de winst. In beginsel bestaat de totaalwinst dus uit het verschil tussen het eindvermogen op het moment dat de onderneming niet langer voor rekening van de ondernemer wordt gedreven en het beginvermogen vanaf het moment dat de onderneming voor diens rekening wordt gedreven. Dit verschil moet worden vermeerderd met de bedragen die tijdens de duur van de onderneming voor privédoeleinden aan het ondernemingsvermogen zijn onttrokken. Tevens moet het verschil worden verminderd met de bedragen die de ondernemer als kapitaal in de onderneming heeft gestort gedurende de looptijd van de onderneming. De totaalwinst kan in beginsel dus niet worden beïnvloed door de wil ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.