LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toerekening inkomensbestanddelen partners (art. 2.17 Wet IB 2001)

Toerekening inkomensbestanddelen partners

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 juli 2022
De redactie

1 Toerekening inkomensbestanddelen en bestanddelen van de rendementsgrondslag bij partners

In art. 2.17 lid 1 Wet IB 2001 bevat de hoofdregel hoe bij fiscaal partners inkomensbestanddelen en bestanddelen van de rendementsgrondslag in aanmerking worden genomen. Als hoofdregel geldt dat inkomensbestanddelen van beide partners in aanmerking worden genomen bij de partner door wie deze zijn genoten of op wie deze drukken, dus individueel. De bestanddelen van de rendementsgrondslag worden in aanmerking genomen bij degene tot wiens bezit die bestanddelen behoren.

In afwijking hierop worden de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen bij de partners in aanmerking genomen in de onderlinge verhouding die zij daarvoor kiezen mits in totaal 100% van elk inkomensbestanddeel en van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen wordt aangegeven. Ook de geheven dividendbelasting kan onderling worden verdeeld en als voorheffing met de verschuldigde inkomstenbelasting van elk van beide partners worden verrekend (art. 2.17 lid 2 Wet IB 2001).

De gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bestaan ingevolge art. 2.17 lid 5 Wet IB 2001 uit:

  • de belastbare inkomsten uit eigen woning
  • het inkomen uit aanmerkelijk belang voor vermindering met de persoonsgebonden aftrek
  • de persoonsgebonden aftrek

mits het fiscaal partnerschap het gehele kalenderjaar heeft bestaan.

Voorzover de partners in hun aangifte geen onderlinge verhouding hebben gekozen wordt het gemeenschappelijke inkomensbestanddeel, de gezamenlijke ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.