LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toerekening inkomensbestanddelen partners (art. 2.17 Wet IB 2001)

Toerekening inkomensbestanddelen partners

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

1 Wijziging van toerekening gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bij partners

In art. 2.17 Wet IB 2001 is de toerekening van inkomensbestanddelen en vermogensbestanddelen tussen een belastingplichtige en zijn partner geregeld. In art. 2.17 lid 4 Wet IB 2001 is bepaald dat zolang er over een (conserverende)(navorderings-)aanslag wordt geprocedeerd, de belastingplichtige en zijn partner een tot stand gekomen onderlinge verhouding nog kunnen wijzigen. 
Vanaf 1 januari 2009 is aan art. 2.17 lid 4 Wet IB 2001 een tweede volzin toegevoegd, waarin is bepaald dat de partners de gemaakte keuze mogen wijzigen tot het moment waarop de aanslagen van beide partners onherroepelijk vaststaan (Wet overige fiscale maatregelen II). Dit betekent dat als een aanslag pas onherroepelijk vaststaat na het beeindigen van een fiscale procedure die de belastingplichtige met betrekking tot de aanslag heeft gevoerd, de belastingplichtige en diens partner de onderlinge verhouding mogen wijzigen tot zes weken na deze uitspraak.
In de wettekst wordt gesproken over 'tot zes weken na de uitspraak van de Hoge Raad. Wij nemen aan dat deze termijn ook geldt als het een uitspraak van een lagere rechter betreft ingeval geen der strijdende partijen in beroep gaat tegen de uitspraak.

Lid 9 bepaalt dat indien een keuze tot wijziging van de in 2.17 lid 4 Wet IB 2001 gekozen verhouding zou ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.