LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toegelaten verzekeraar (art. 19a Wet LB)

Toegelaten verzekeraar

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 april 2017
mr. A.C.M. de Vries

1 Inleiding

De inkomensvoorziening die volgt uit een pensioenregeling kan verschillende doelen dienen. Een dergelijke pensioenvoorziening kan bij een toegelaten verzekeraar worden ondergebracht. In art. 19a lid 1 Wet LB is opgenomen welk lichaam wordt aangemerkt als toegelaten verzekeraar. Tot de inwerkingtreding van de Wet uitfasering in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen per 1 april 2017 was het mogelijk om het pensioen in eigen beheer op te bouwen (Stb. 2017, nr 115).

2 Pensioenregeling

In art. 18 lid 1 Wet LB wordt het begrip pensioenregeling omschreven. Om te kwalificeren als pensioenregeling is onder meer vereist dat de regeling ten doel heeft een levenslange inkomensvoorziening te treffen voor (ex-)werknemers bij ouderdom (ouderdomspensioen), een voorziening voor na hun overlijden ten behoeve van de (ex-)echtgenoot/partner (partnerpensioen) of (pleeg)kinderen (wezenpensioen) of een voorziening bij arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspensioen) (art. 18 lid 1 sub a Wet LB). Vereist is voorts dat het pensioen is verzekerd bij een zogenaamde ‘toegelaten verzekeraar’ (art. 18 lid 1 onder c Wet LB).
In de pensioenregeling dient verder te worden opgenomen, dat de aanspraken niet kunnen worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. Als onder andere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.