LOADING  
Fiscaal
Civiel

Toegelaten aanbieders lijfrenteverzekeringen (art. 3.126 Wet IB 2001)

Toegelaten aanbieders lijfrenteverzekeringen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Pensioen, Verzekeringen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2019
De redactie

1 Toegelaten aanbieders lijfrenteverzekeringen

Art. 3.126 Wet IB 2001 bepaalt aan welke verzekeraars een belastingplichtige lijfrentepremies dient te betalen ten einde deze premies, indien ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan, in aftrek te kunnen brengen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen ex art. 3.124 Wet IB 2001.

Lijfrentepremies moeten worden betaald aan:

a1. een verzekeraar als bedoeld in art. 1:1 Wft die de lijfrenteverplichting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen;
a2. een in Nederland wonende natuurlijk persoon niet zijnde de echtgenoot, of een in Nederland gevestigd lichaam, indien de lijfrenten zijn bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een (gedeelte van een) onderneming aan die persoon of dat lichaam welke persoon of lichaam de lijfrenteverplichting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen;
b. een van Nederlandse vennootschapsbelasting vrijgesteld professioneel pensioenfonds;
c. een niet in Nederland gevestigd professioneel pensioenfonds of professionele levensverzekeraar mits de premies worden betaald ter vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling of een lijfrente die reeds voor het ontstaan van de binnenlandse belastingplicht van de premiebetaler bij dat pensioenfonds of bij die verzekeraar was verzekerd en het fonds of de verzekeraar voldoet aan door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden;
d. andere door de Minister van Financiën aangewezen pensioenfondsen en verzekeraars dan bedoeld onder a t/m c die zich hebben verplicht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.