LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdstip van verschuldigdheid (art. 13 Wet OB)

Tijdstip van verschuldigdheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2022
De redactie

Tijdstip waarop omzetbelasting is verschuldigd

Op welk tijdstip omzetbelasting wordt verschuldigd, is geregeld in art. 13 Wet OB. Dat is iets anders dan het tijdstip waarop de omzetbelasting op aangifte moet worden voldaan. Het tijdstip waarop de omzetbelasting moet worden voldaan is geregeld in art. 19 lid 1 AWR (binnen een maand na het tijdvak waarover de belasting verschuldigd is geworden. Art. 19 lid 2 AWR geeft de Minister de bevoegdheid regels te stellen ten aanzien van, ondermeer, het tijdvak waarover de omzetbelasting verschuldigd is. Dit is uitgewerkt in art. 25 UR AWR. 
Art. 25 lid 3 UR AWR geeft de Inspecteur de bevoegdheid om een ander tijdvak dan een maand of kwartaal vast te stellen. In het wetsvoorstel modernisering kleineondernemingsregeling (Tweede Kamer 2018-19, 35033, nr 3) was opgemerkt dat het beleid van de Belastingdienst om onder voorwaarden het doen van jaaraangiften omzetbelasting toe te staan met ingang van 1 januari 2020 zou komen te vervallen. In de brief van 4 april 2019 (nr 2019-0000057531) aan de Tweede Kamer inzake Fiscale moties- en toezeggingen heeft de Staatssecretaris naar aanleiding van de op 15 november 2018 aangenomen motie (Tweede Kamer 2018-19, 35033, nr 8) meegedeeld dat het huidige uitvoeringsbeleid met betrekking tot de jaaraangifte voor natuurlijke personen en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.