LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdstip van verschuldigdheid (art. 13 Wet OB)

Tijdstip van verschuldigdheid

Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 augustus 2017

Tijdstip waarop omzetbelasting is verschuldigd

Op welk tijdstip omzetbelasting wordt verschuldigd, is geregeld in art. 13 Wet OB. Dat is iets anders dan het tijdstip waarop de omzetbelasting op aangifte moet worden voldaan. Het tijdstip waarop de omzetbelasting moet worden voldaan is geregeld in art. 19 lid 1 AWR (binnen een maand na het tijdvak waarover de belasting verschuldigd is geworden. Art. 19 lid 2 AWR geeft de Minister de bevoegdheid regels te stellen ten aanzien van, ondermeer, het tijdvak waarover de omzetbelasting verschuldigd is.

Het tijdstip van verschuldigdheid verschilt per prestatie, zoals doorlopende prestaties, het van toepassing zijn van de verleggingsregeling, of sprake is van een fictieve dienst en of een factuur moet worden uitgereikt. In art 13 Wet OB worden de verschillende gevallen beschreven.
Hieronder wordt kort op de belangrijkste ingegaan.

Art. 13 lid 1 onder a Wet OB bepaalt dat de belasting is verschuldigd in gevallen waarin op grond van art. 34b tot en met art. 35 Wet OB een factuur moet worden uitgereikt en wel op het moment dat de factuur wordt uitgereikt of uiterlijk had moeten worden uitgereikt.
In art. 34c lid 1 Wet OB is bepaald dat een factuur moet worden uitgereikt als een ondernemer een prestatie (levering van goederen of dienst) ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.