LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tijdstip aftrek lijfrentepremies (art. 3.130 Wet IB 2001)

Tijdstip aftrek lijfrentepremies

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Pensioen Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 Inleiding

De hoofdregel is dat uitgaven voor inkomensvoorzieningen voor aftrek in aanmerking komen op het tijdstip waarop zij zijn:

  • betaald;
  • verrekend;
  • ter beschikking gesteld; of
  • rentedragend geworden,

voor zover niet anders is bepaald (art. 3.147 Wet IB 2001).

Voor premies voor lijfrenten is in art. 3.130 lid 1 Wet IB 2001 een van de hoofdregel afwijkende regeling opgenomen. Dergelijke premies komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop zij zijn betaald of verrekend. Als de betaling of verrekening leidt tot een schuldig gebleven bedrag, is aftrek niet toegestaan. Dit zou zich kunnen voordoen bij de oprichting van een BV waarbij een lijfrente wordt bedongen. Als de lijfrente wordt geboekt ten laste van de rekening-courant van de aandeelhouder, is aftrek mogelijk zo lang dit niet leidt tot een schuld van de aandeelhouder/inbrenger aan de BV. Het is toegestaan om vanuit privé eventueel met geleend geld de lijfrentepremie te betalen om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van een rekeningcourantschuld. Dit geld mag later weer aan de vennootschap worden onttrokken mits geen sprake is van een vooropgezet kasrondje of een schijnhandeling (MvF 3 juni 2014, nr BLKB 2014/816, onderdeel 4.2.3 en Hof Amsterdam (7 april 2020, nr. 19/00204, ECLI:NL:GHAMS:2020:1007). 

2 Betaling binnen zes maanden na het kalenderjaar

In art. 3.130 lid 2 Wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.