LOADING  
Fiscaal
Civiel

Teruggaaf van omzetbelasting (art. 29 Wet OB)

Teruggaaf van omzetbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 juni 2022
De redactie

1 Algemeen

In sommige situaties ontstaat voor de ondernemer recht op teruggaaf van de door hem voldane belasting. Dit is geregeld in art. 29 Wet OB. Dit recht ontstaat indien sprake is van annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling, alsmede in geval van een prijsvermindering na goederenlevering of na het moment waarop de dienst is verricht. In al deze gevallen wordt de maatstaf van heffing dienovereenkomstig verlaagd en ontstaat voor de ondernemer een recht op teruggaaf van de eerder door hem voldane btw. De keerzijde is dat de debiteur als gevolg van het niet of niet geheel betalen dan wel het geheel of gedeeltelijk terugontvangen van de betaalde vergoeding de door hem eerder in aftrek gebrachte btw naar evenredigheid verschuldigd wordt. Het gaat in feite om drie categorieën van situaties die leiden tot de situatie dat uiteindelijk sprake is van het niet (geheel) ontvangen/betalen van de vergoeding, te weten:

  • de niet-betaling;
  • de ongedaanmaking; en
  • de verleende prijsvermindering.

In deze toelichting wordt aandacht besteed aan de situatie van niet-betaling.

De rechten en verplichtingen voor de crediteur zijn opgenomen in art. 29 lid 1 tot en met 6 Wet OB, terwijl in art. 29 lid 7 en 8 Wet OB de positie van de debiteur is geregeld. Van belang is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.