LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)

Tarief overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 oktober 2019
mr. L.E. Welkers

1 Tarief verkrijging niet-woning (6%)

Het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken niet zijnde woningen, of rechten waaraan deze onroerende zaken zijn onderworpen, bedraagt 6% (art. 14 lid 1 WBR). 

In Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Kamerstukken 35304) is het voorstel opgenomen om het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken niet zijnde woningen te verhogen van 6% naar 7%. In de nota van wijziging (TK 2019-20, 35304, nr 7) is bepaald dat de verhoging van dit tarief in werking treedt per 1 januari 2021.  

1.1 Verkenning gedifferentieerde overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in het voorjaar 2019 unaniem een motie (TK 2018-19, 32847, nr 497) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in de aanloop naar het eerstvolgende Belastingplan een verkenning uit te voeren naar een gedifferentieerde overdrachtsbelasting waarbij starters vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting terwijl beleggers vanaf hun derde woning te maken krijgen met een hoger tarief. Volgens de motie hebben beleggers de afgelopen jaren steeds meer bestaande koopwoningen opgekocht om deze vervolgens te verhuren. De beleggers zijn starters vaak te vlug af waardoor het voor starters moeilijker is geworden om in steden een huis te kopen.
De redactie merkt op dat de Staatssecretaris van Financiën op 12 maart 2019 per brief heeft aangegeven dat een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.