LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)

Tarief overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Naar aanleiding van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn met ingang van 1 januari 2021 een aantal ingrijpende wijzigingen voor de heffing van overdrachtsbelasting ingevoerd, waaronder een volledige herschrijving van de tekst van art. 14 WBR. Tot en met 31 december 2020 was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de verkrijging van een woning, ongeacht door wie deze werd verkregen. Het verlaagde tarief kon ook worden toegepast op de verkrijging van de economische eigendom van een woning of een verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon voor zover deze woningen vertegenwoordigden. Tevens gold het 2%-tarief voor de verkrijging van aanhorigheden, ongeacht of deze gelijktijdig met de woning werden verkregen of niet. Voor verkrijgingen van niet-woningen gold het algemene 6%-tarief.
Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagde tarief van 2% uitsluitend voor de verkrijging van een woning door natuurlijke personen die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken (art. 14 lid 2 WBR) en onder voorwaarden voor verkrijgingen van woningen door wooncoöperaties (art. 14 lid 3 WBR). Voor aanhorigheden geldt het verlaagde tarief alleen indien deze gelijktijdig met de woning worden verkregen waarop het verlaagde tarief van toepassing is (art. 14 lid 5 WBR). Tot slot is het verlaagde tarief niet van toepassing op de verkrijging van economische eigendom en op de verkrijging van aandelen in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.