LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)

Tarief overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 september 2020
mr. L.E. Welkers

1 Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

In het op 15 september 2020 ingediende wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn een aantal ingrijpende wijzigingen voor de heffing van overdrachtsbelasting voorgesteld, waaronder een volledige herschrijving van de tekst van art. 14 WBR. Voorgesteld is het 2% tarief uitsluitend te laten gelden voor natuurlijke personen die een woning verkrijgen om deze anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken. Voorts wordt een eenmalige vrijstelling geïntroduceerd voor zogenoemde starters (meerderjarige natuurlijke personen jonger dan 35 jaar) voor de verkrijging van een woning die anders dan tijdelijk als hoofdverblijf in gebruik zal worden genomen. Voor alle andere verrkijgingen zal het tarief 8% gaan bedragen. Dit wetsvoorstel is het resultaat van de aan het slot van deze toelichting beschreven Verkenning gedifferentieerde overdrachtsbelasting. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2021. Tot het wetsvoorstel is aangenomen, wordt voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwezen naar de toelichting op het Belastingpakket 2021

2 Tarief verkrijging niet-woning (6%)

Het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken niet zijnde woningen, of rechten waaraan deze onroerende zaken zijn onderworpen, bedraagt 6% (art. 14 lid 1 WBR). 

Het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken, niet zijnde woningen, wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7% (zie Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Kamerstukken 35304).

3 Tarief verkrijging ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.