LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)

Tarief overdrachtsbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Koop en levering onroerende zaken Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
mr. L.E. Welkers

1 Tarief verkrijging niet-woning (6%)

Het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken niet zijnde woningen, of rechten waaraan deze onroerende zaken zijn onderworpen, bedraagt 6% (art. 14 lid 1 WBR). 

Het tarief voor de verkrijging van onroerende zaken, niet zijnde woningen, wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7% (zie Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Kamerstukken 35304).

2 Tarief verkrijging woning en/of aanhorigheden bij een woning (2%)

Per 1 januari 2012, met terugwerkende kracht tot en met 15 juni 2011, is een verlaagd tarief in de wet opgenomen voor de verkrijging van woningen en van beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen, alsmede de verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam (art. 4 lid 1 WBR) voor zover deze aandelen middellijk of onmiddellijk woningen vertegenwoordigen. Deze verkrijgingen worden belast met 2% overdrachtsbelasting. Met betrekking tot separate verkrijging van aanhorigheden geldt het 2%-tarief vanaf 1 januari 2013. Per die datum is bij Belastingplan 2013 (Stb, 2012, nr 668, art. VII, B) aan art. 14 lid 2 WBR een tweede volzin toegevoegd, die luidt: ‘Onder woningen worden mede begrepen aanhorigheden die tot woningen behoren of gaan behoren’. In onderdeel 3 van deze toelichting wordt nadere aandacht besteed aan het begrip aanhorigheden.
Het verlaagde tarief was aanvankelijk ingevoerd als een tijdelijk maatregel, die inging op 15 juni ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.